Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Dziś na Międzynarodowych Mistrzostwach Seniorów Słowacji

Mills Errol zajął pierwsze miejsce w kategori Masters Senior a 

w kategorii Senior zajął trzecie miejsce. Gratulacje. Gratulacje.

Wyniki tutaj

 

 

Członkowie PSGS odnoszą sukcesy poza granicami naszego kraju.

Mills Errol został podwójnym Mistrzem Węgier

.

 

Nemzetközi Bruttó Szuper Szenior Férfi Díj

Mills Errol223 (79,74,70)1.hely

Ellis Donald271 (91,90,90)2.hely

Rétyi Sándor283 (89,100,94)3. hely

Nemzetközi Szuper Szenior Nettó Díj
Mills Errol 214 (76,71,67) 1. hely
Ellis Donald 247 (83,82,82)  2. hely
Pataky Nicolas 248 (89,76,83) 3. hely

Marek Gaik jako reprezentant PGCO Ostrava zajął trzecie miejsce

w Mistrzostwach Klubowych Czech.

 

 

W 2016 Mistrzostwa Seniorów odbędą się w Polsce na polu golfowym Sierra i Postołowo.

Zarząd przedstawia zasady powołania reprezentacji na rok 2017.

Regulamin powoływania reprezentacji PSGS 2017

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów    

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Mimo początkowej fazy sezonu golfowego (pierwsze bardzo udane turnieje z cyklu Senior Tour za nami), to jednak w światku golfowym trochę zawrzało.

Zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że nasze Stowarzyszenie powstało, aby jednoczyć, budować i stwarzać możliwości rozwoju dla naszych członków. Zdecydowanie naszym celem nie jest dzielenie i tworzenie konfliktów. Dlatego chciałbym, w możliwie najbardziej skrótowej formie przedstawić aktualny stan rzeczy:

 1. Kilka miesięcy temu na wniosek Komisji Golfa Kobiet przy PZGolf oraz Zarządu Związku, wystąpiliśmy z wnioskiem o członkostwo do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Golfa Kobiet Seniorek. Przynależność do ESLGA daje szansę naszym koleżankom możliwość występów w turniejach organizowanych przez tę organizację.

 2. W międzyczasie zostało założone Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorek (inicjały PSGS, takie same jak nasze, mogące wprowadzać w błąd), które również złożyło aplikację do ESLGA. W statutach tego typu organizacji jest jednak jeden podstawowy warunek. Stowarzyszenie Krajowe aplikujące o członkostwo w tego tupu Federacjach musi być zaaprobowane przez Krajowy Związek Sportowy (w naszym wypadku PZGolf). Takiego wymogu Stowarzyszenie Golfa Seniorek nie wypełniło.

 3. Na szczęście wszystkie nieporozumienia zostały wyjaśnione przez PZGolf i aktualnie Stowarzyszeniem, które jest oficjalnym członkiem ESLGA jest Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów, skupiające, jak większość tego typu Stowarzyszeń w Europie, zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 4. Na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PSGS powołaliśmy Sekcję Golfa Kobiet. Zwiększyliśmy również ilość członków Zarządu, powołując Basię Bobińską na Wiceprezesa ds. Kobiet. Zapewniam, że Sekcja Kobiet będzie miała pełną autonomię i wsparcie ze strony kolegów.

 5. Liczę na refleksję ze strony koleżanek ze Stowarzyszenia Golfa Seniorek i konstruktywne działania. Nasze Stowarzyszenie będzie wspierać każdą organizację, która działa dla dobra i rozwoju polskiego golfa seniorek i seniorów, w tym również Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorek. Jednak muszą być respektowane podstawowe zasady relacji międzyludzkich.

Mam nadzieję, że te informacje uspokoją nastroje w niektórych środowiskach i umożliwią nam harmonijne i skuteczne funkcjonowanie.

Z golfowym pozdrowieniem

Bogusław Bil - Prezes PSGS

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów, 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69, www.seniorgolf.pl  

W siedzibie Polskiego Zwiazku Golfa przy Alejach Jerozolimskich 65/67 w Warszawie,

odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS.

Biorąc pod uwagę termin Walnego (praktycznie rozpoczęty sezon golfowy), ogólnopolski zasięg Stowarzyszenia oraz liczne wyjazdy zagraniczne naszych członków, frekwencja była zadawalająca i Walne miało zdolnośc do podejmowania Uchwał.

Powodów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia było kilka, że wymienię najważniejsze:

 1. Zmiany w zapisach Statutu PSGS

 2. Zmiana wieku seniora z 55 na 50 lat

 3. Powołanie sekcji kobiet

 4. Zwiększenie składu Zarzadu do pięciu osób

 5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Prezesa za 2015 rok oraz informacje o zamierzeniach Stowarzyszenia na kolejne lata, zostały przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi zostało również przyjęte jednogłośnie.

Propozycja powołania Sekcji Kobiet przy PSGS zostało przyjete prawie jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym).

Zarząd PSGS został powiększony o dwie osoby. Nowymi Wiceprezesami Stowarzyszenia zostali:

- Barbara Bobińska, która będzie odpowiadała za sprawy golfa kobiet

- Marek Gaik, który będzie odpowiadał m. in. za sprawy sportowe (org. turniejów).

Powiększenie składu Zarządu podyktowane zostało wzrostem zadań jakie stoją przed naszym Stowarzyszeniem w najblizszych latach. Najważniejszym z nich to organizacja turnieju ESGA Poland 2017 w czerwcu następnego roku.

Walne przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.

Materiały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na naszej stronie www.seniorgolf.pl

Prezes PSGS

Bogusław Bil    

Szanowni Członkowie PSGS

W dniu 5.04.2016 r., w Siedzibie Stowarzyszenia PSGS,  Al. Jerozolimskie 65/79. pok. 3208 III piętro w  Warszawie (Mariott),  o godzinie I termin – 12.00,  II termin – 12.30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS.  W załączeniu przedstawiam proponowany porządek obrad oraz projekt uchwały nr 1 dotyczącej zmian w statucie. W imieniu Zarządu PSGS  Serdecznie zapraszam. Prezes Bogusław Bil.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

 1. Powitanie i zagajenie – Prezes PSGS

 2. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 3. Powołanie komisji

 1. Skrutacyjnej

 2. Mandatowej

 3. Wniosków i Uchwał

 1. Stwierdzenie kworum

 2. Sprawozdanie Prezesa PSGS

 3. Sprawozdanie z udziału reprezentacji PSGS w turniejach ESGA 2015 ( +55 i +70)

 4. Informacja Zarządu PSGS o stanie przygotowań turniejów ESGA 2016 i ESGA 2017 w Polsce

 5. Sprawozdanie Skarbnika PSGS

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium Zarządowi PSGS za 2015

 7. Dyskusja

 8. Uchwała nr 1 o zmianach w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów dotyczących praw i obowiązków członków PSGS

  12. Uchwała nr 2 o zwiększeniu liczby członków Zarządu PSGS

13. Uchwała nr 3 w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej

14. Uchwała nr 4 o utworzeniu Sekcji Kobiet Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

15. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSGS

16. Dyskusja

17. Zapytania i wnioski

18. Zakończenie obrad

Prezes PSGS

Bogusław Bil

Uchwała nr 1

o zmianach w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

dotyczących praw i obowiązków członków PSGS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów, zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 9b) Statutu Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów, dokonuje następujących zmian w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów:

 1. W Rozdziale II pkt. 2 dodaje się ppkt. d) Tworzenie sekcji tematycznych

 2. W Rozdziale III pkt. 14 zamienia się ppkt. b)

 • wykreśla się akapit „ - z powodu niepłacenia składek za okres pół roku”

 • dodaje się ppkt. c) w brzmieniu „z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku”

 • ppkt. c) otrzymuje numerację d)

 • ppkt. d) otrzymuje numerację e)

 1. W Rozdziale III pkt. 16 zmienia się wiek dla mężczyzn na 50 lat. Nowe brzmienie „16. Seniorem według niniejszego statutu stają się kobiety i mężczyźni z datą ukończenia 50 lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia do realizacji przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów.

Komisja wniosków i uchwał

 1. …………………..

 2. …………………..

 3. …………………..

Koleżanki i Koledzy

Sezon golfowy 2016 zbliża się niechronnie.

Już wkrótce zaczniemy rywalizację na naszych polach ale nie tylko.

W tym roku po raz czwarty reprezentacje Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów będą uczestniczyły

w turniejach organizowanych przez ESGA dla swoich członków.

Reprezentacja 70+ rozegra swój turniej w Belgii w dniach 11-15 lipca

(informacja na stronie www.argsb.be)

natomiast 55+ w Norwegii w dniach 1-4 sierpnia na polach w Sandefjord.

Pełna informacja na stronie ESGA.

(najłatwiej wejść przez naszą stronę www.seniorgolf.pl i zakładkę ESGA a dalej zakładka tournaments

i upcoming tournaments).

Warunkiem zakwalifikowania się do reprezentacji na powyższe turnieje jest przynależność do PSGS

(deklarację przystąpienia można pobrać z naszej strony www.seniorgolf.pl) oraz;

dla drużyny 70+ - ukończone 70 lat przed rozpoczęciem się turnieju i hcp<20.

W przypadku drużyny 55+, ukończone 55 lat przed dniem turnieju oraz hcp<12 dla drużyny grającej

brutto i <16 dla drużyny grającej netto.

Zainteresowanych do udziału w powyższych turniejach proszę o bezpośredni kontakt z

kapitanami drużyn.

Kapitanem drużyny 70+ jest:

Zbigniew Gołąbiewski tel. 602 380 811 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

natomiast drużyny 55+ jest :

Wojciech Marciniak tel. 600 441 412 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy okazji chciałbym przypomnieć, iż w 2017 roku turniej ESGA dla „młodszych” seniorów

(prawdopodobnie już od +50) odbędzie się w naszym kraju.

Na polach Sierra i Postołowo będziemy gościć ok. 350 golfistek i golfistów ze wszystkich

(24) Stowarzyszeń należących do ESGA. Nie muszę dodawać, iż będzie to ogromnym

wyzwaniem organizacyjnym dla naszego Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że będę

mógł liczyć na wsparcie członków PSGS.

Pozdrawiam

Bogusław Bil Prezes PSGS

 

W związku coraz większym rozwojem golfa seniorskiego Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów (PSGS) przystąpiło w połowie lutego do Europejskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorek (European Senior Ladies Golf Association – ESLGA).

Obecnie Polski Związek Golfa zrzesza 1037 golfistów 55+ i 343 golfistki po 55 roku życia, którzy łącznie (1380 osób) stanowią 35% wszystkich członków federacji.

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów powstało w marcu 2012 roku i zrzesza golfistów-członków klubów zrzeszonych w PZG, tj. mężczyzn i kobiety, którzy według statutu PSGS osiągną w danym roku wiek 50 lat. Celem organizacji jest organizowanie sportowego i społecznego życia jego członków, a w szczególności rozwój golfa i jego propagowanie wśród seniorek i seniorów. Od początku działalności PSGS należy do Europejskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów (www.esga-golf.eu), na którego turnieje co roku powoływana jest polska reprezentacja.

Od tego roku również seniorki zrzeszone w PSGS będą przynależeć do reprezentującego je na arenie europejskiej stowarzyszenia – ESLGA, które skupia się na promocji golfa i integracji środowiska golfistek 50+ z całej Europy.

Bogusław Bil, prezes Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów podkreślił, że to bardzo dobra decyzja: „Niewątpliwie będzie to spory krok w kierunku europejskiego golfa seniorek. Panowie już od czterech lat uczestniczą w turnieju organizowanym corocznie przez ESGA dla swoich członków. Panie postanowiły nie pozostawać w tyle i za to dla nich wielkie brawa. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby współpraca z ESLGA była owocna dla obu stron”.

Co roku ESLGA organizuje w innym kraju otwarty turniej Marissa Sgaravatti Trophy, który jest skierowany do członkiń zrzeszonych federacji. W 2015 roku po raz pierwszy udział w nim wzięła reprezentacja Polek, w składzie Barbara Bobińska – kapitan(Sierra GC), Ewa Geritz (Sobienie Królewskie G&CC), Marzena Gradecka (Gradi GC), Brygida Morańska (Śląski KG), Elżbieta Panas (KG First Warsaw G&CC) oraz Beata Szmidt (Toya G&CC Wrocław). Wraz z przystąpieniem PSGS do ESLGA wyrażono chęć organizacji zawodów w 2019 roku.

Osobą powołaną w PSGS na p.o. koordynatora ds. seniorek została Barbara Bobińska,

,

która przedstawiła plan na obecny sezon: „W tym roku na polskie seniorki czekają dwa wyjątkowe turnieje: Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek, które współorganizuje z EGA Polski Związek Golfa oraz kolejna edycja Marisa Sgaravatti Trophy. W zeszłym roku reprezentacja Polski wzięła w nim udział po raz pierwszy, co zostało bardzo ciepło przyjęte przez europejskie środowisko golfistek. Stąd też decyzja o zgłoszeniu uczestnictwa drużyny w tym roku. Wkrótce pojawi się więcej informacji o zasadach powołania reprezentacji na ten turniej”.

Przystąpienie do ESLGA spowodowało również małą, ale istotną, reorganizację w strukturach PSGS. „W czasie kwietniowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSGS zostanie powołana sekcja kobiet jak również zostanie zwiększony Zarząd o wice-prezesa ds. kobiet. Mogę zapewnić, że nasze koleżanki będą miały dużą autonomię i będą mogły swobodnie realizować  swoje plany „podboju” golfowej Europy” – zapowiada zmiany Bogusław Bil.

W tym sezonie na przełomie sierpnia i września Marissa Sgaravatti Trophy odbędzie się w Maladze, w Hiszpanii. Natomiast gospodarzem Drużynowych Mistrzostw Europy Seniorek pod patronatem EGA będzie pole golfowe Sierra GC.

Europejskie Stowarzyszenie Golfa Seniorek powstało w 1984 roku jako European Senior Woman’s Golf Association. Zorganizowało wtedy po raz pierwszy w historii Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek. Turniej z każdym rokiem zdobywał co raz większą popularność oraz co raz większy wymiar sportowy. W 2006 roku, 22 lata po pierwszej edycji zawodów, obowiązki organizatorskie przejęła Europejska Federacja Golfa, która pełni je do dziś. ESWGA zostało oficjalnie uznane przez EGA dopiero w 2012 roku. Wtedy też zmieniło nazwę na European Senior Ladies Golf Association.

Jeśli ktoś nie wierzy, że golfiści żyją dłużej, to zapraszamy do Torunia. W ubiegłą niedzielę (31.01) swoje 91 urodziny obchodził Pan Czesław Romankiewicz członek Tatfort Golf Club. Z tej okazji odbył się turniej golfowy, na którym Jubilat uzyskał niższy wynik brutto od Swego wieku!

Życzenia urodzinowe płynęły nie tylko od licznie zgromadzonych klubowiczów. Poczta kwiatowa dostarczała bukiety od przyjaciół z całego kraju. W imieniu naszego stowarzyszenia osobiście życzenia składał wiceprezes Wojciech Marciniak.

Szczęśliwy Jubilat obiecał zgromadzonym gościom, iż zamierza jeszcze wiele lat przeżywać swoją przygodę z golfem wśród wspaniałych przyjaciół klubowych i nie tylko.

Tak trzymać Panie Czesławie!     

 

 

 

 

Zbliża się kolejny, już czwarty sezon, w którym reprezentacje Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów będą uczestniczyć w turniejach organizowanych przez ESGA dla swoich członków. Od zeszłego roku liczba krajów stowarzyszonych w ESGA wzrosła do dwudziestu czterech. Oznacza to, że dla gospodarzy turniejów jest to niewątpliwie spore wyzwanie. Przypominam, że Polska będzie gospodarzem turnieju +55 w przyszłym roku.

Zarząd PSGS mianował kapitanów drużyn, których zadaniem będzie powołanie poszczególnych reprezentacji.

Kapitanem reprezentacji +70 został ponownie Zbigniew Gołąbiewski.

tel. kom. 602 360 811, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Turniej odbędzie się w Belgii w dniach 11 - 15 lipca. Formuła pozostaje bez zmian, równolegle na dwóch polach rozgrywane są dwa turnieje, jeden w kategorii brutto (limit hcp 16,0), drugi w kategorii netto (limit hcp 20,0).

W jednej drużynie (brutto lub netto) może uczestniczyć maksymalnie sześciu golfistów, którzy na dzień przed turniejem osiągną wymagany wiek (70). Pełna informacja o turnieju znajduje się na stronie www.argsb.be.

Jestem przekonany, że również w tym roku uda się wysłać co najmniej jedną sześcioosobową reprezentację. Dotychczasowe doświadczenia udziału naszych członków w tych turniejach są bardzo pozytywne.

Kapitanem drużyn +55 został Wojciech Marciniak.

tel. kom. 600 441 412, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Turniej odbędzie się w Norwegii w dniach 1 - 4 sierpnia. Do tej pory nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez dwie pełne sześcioosobowe drużyny. Byliśmy również reprezentowani w turnieju Presidents and Ladies. Turniej odbywa się w kategorii brutto i netto, drużynowo i indywidualnie.

W podobnej formule został przeprowadzony zeszłoroczny pierwszy Klubowy Puchar Polski Seniorów i spotkał się z bardziej niż pozytywnym przyjęciem. Niestety nasi koledzy z Norwegii nie „odpalili” jeszcze internetowej strony turniejowej, dlatego też szczegółowe informacje zostaną podane na początku lutego 2016 r.

Limity hcp bez zmian: brutto – 12.0, netto – 16,0

Zainteresowanych udziałem w powyższych turniejach proszę o bezpośredni kontakt z kapitanami drużyn. Spełnione muszą być dwa warunki: limit hcp i ukończone na dzień przed turniejem odpowiednio 70 i 55 lat

Jednym z głównych powodów powstania naszego Stowarzyszenia było właśnie umożliwienie naszym członkom kontaktów z „kolegami po fachu” z innych krajów.

Jestem przekonany, że nie tylko będziemy uczestniczyć w turniejach w Belgii i Norwegii, ale uda nam się poprawić nasze lokaty z poprzednich występów.

Doświadczenia i obserwacje poczynione pozwolą nam również właściwie przygotować nasz turniej za rok. Pracy będzie dużo, ale powinno być dobrze.

Bogusław Bil – Prezes PSGS

 

We wtorek 19-ego stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli:

 

Bogusław Bil – Prezes PSGS

Lech Natkowski – Wiceprezes PSGS

Wojciech Marcinak – Wiceprezes PSGS

Marek Gaik – Członek Komisji Rewizyjnej

Stanisław Piotrowski –Sekretarz PSGS

W spotkaniu uczestniczył również Janusz Sikora – Wiceprezes PZGolf

 

Tegoroczny sezon golfowy, jak również następny (2017) przyniosą wiele zdarzeń, które będą wymagały dużego zaangażowania naszego Stowarzyszenia.

Głównym celem spotkania było omówienie tematów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS, które zaplanowano na 22 –ego marca 2016.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PSGS oraz jego porządek zostanie zamieszczone na stronie www PSGS, jak również rozesłane drogą mailową do wszystkich członków Stowarzyszenia.

Ponadto na spotkaniu poruszono:

 1. Organizację turniejów PSGS oraz pod patronatem PSGS w 2016 i 2017:
  Puchar Prezesa PSGS
  Klubowy Puchar Polski Seniorów
  Senior Golf Tour
  Turnieje i mecze miedzynarodowe
  Umowy o współpracy i sponsoringu
  Stan przygotowań do ESGA Poland 2017

Wykorzystując obecność Janusza omówiliśmy również :

 1. Decyzję EGA obniżającą wiek seniorów z 55 na 50

 2. Nową formułę Mistrzostw Regionów zaproponowaną przez PZGolf

 3. Zagadnienia związane z golfem kobiet w kategorii seniorek

Decyzje dotyczące powyższych zagadnień zostaną podjęte na marcowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PSGS

Z golfowym pozdrowieniem

Bogusław Bil Prezes PSGS

 

 

Podczas ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia EGA podjęto, zapowiadaną od pewnego czasu,

decyzję o obniżeniu wieku dla seniorów z 55 na 50 lat. Zasada ta będzie obowiązywać od nowego sezonu

golfowego czyli od roku 2016. ESGA oraz PSGS również dostosują się do tych zmian. Takie właśnie decyzje zapadły

podczas tegorocznego spotkania w Luksemburgu PrezydentówStowarzyszeń Golfa Seniorów, zrzeszonych w ESGA.

Spowoduje to bardzo istotny wzrost liczebności tej kategorii wiekowej zarejestrowanych w PZG golfistów,

co mam nadzieję przełoży się również na podniesienie ilości członków PSGS.Obniżenie wieku seniorów

do 50 lat zdecydowanie podniesie poziom sportowy turniejów rozgrywanych w tej kategorii wiekowej.

Zdaję sobie sprawę, że decyzja EGA możę być oceniana różnie w naszym środowisku. Uważam jednak,

że musimy jak najszybciej dostosować się do tych zmiam.Unifikacja zasad i przepisów golfowych w

Europie i na świecie może przynieść tylko korzyści dla rozwoju golfa w tej kategorii wiekowej.

 

Bogusław Bil

Prezes PSGS

                                                            

Drodzy Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, ciepła rodzinnego,

Wspaniałej świątecznej atmosfery i wiele

     radości orazWszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016,

spełnienia zamierzeń, marzeńzawodowych i prywatnych, a nade wszystko golfowych.

Życzy Zarząd

Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

Nadchodzące Turnieje

Partnerzy strategiczni

      

 

Partnerzy wspierający

      

Partnerzy medialni

         

Początek strony